?
?Ny fullmatad Ferlin-CD


Jag l?rde mej g? p? h?nder


Ove Engstr?m tolkar Nils FerlinG?ster: Beatrice Engstr?m och Edvard Engstr?m Eriksen

22 visor med text av Nils Ferlin

Av trummor och tamburiner - Cirkus (Jag l?rde mej g? p? h?nder) - Syner i l?vsprickningen – Jag ?r en liten gosse jag (Nils Ferlins f?rsta dikt) - Strof i april – Nu sover sorg - F?r jag l?mna n?gra blommor - Faktum ?r nog - Barfotabarn - N?r Lyckan m?tte K?rleken - I folkviseton - En valsmelodi - N?r Sk?nheten kom till byn - Den stora kometen - F?r jag l?mna n?gra blommor - Av st?ndig oro - Inte ang?r det mej - Kan du h?ra honom komma - Vaggvisel?t - Om v?ren - Gammal visa (En sk?l I br?der) - Inte ens en gr? liten f?gel


Ur pressen: “ M?sterligt, b?de s?ng och spel.”

”Nils Ferlin skrev en g?ng n?gra rader, som nog i grunden har p?verkat m?nga svenska viskomposit?rer. ”Ty innersta melodin ?r lyh?rt spr?d, / av trummor och tamburiner blir visan d?d.” Viss?ngaren och komposit?ren Ove Engstr?m anv?nder citatet som ett motto f?r sitt tredje Ferlin-album. Att han har tagit Ferlinorden p? allvar visar de nya tons?ttningarna. De ?r lyh?rda, de ?r ofta spr?da.”???? ?????????? ?? Filipstads Tidning


“Nils Ferlin tillh?r v?ra st?rsta diktare och det var p? tiden att det kom en ny skiva. Ove Engstr?m har tonsatt 12 av sp?ren och har gjort ett gott arbete med att tolka Ferlin. Beatrice′ g?stspel ?r fina. H?r har vi en Ferlin-tolkare som kan ta vid.”????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Dalademokraten


”Ett intressant och lyssnarv?nligt cd-album. Detta det tredje Ferlinalbumet av och med Ove Engstr?m b?r p?minna den svenska visans v?nner om att trubaduren och komposit?ren fr?n Bromma ?r en av de mer intressanta i sin bransch.”??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Nya Wermlands Tidningen


”Syner i l?vsprickningen ?r Gunnar Turessons melodi, men arrangemanget ?r Ove Engstr?ms, ett av skivans b?sta sp?r, glatt och lekfullt och musikaliskt p?hittigt s? man blir glad hela dagen efter att ha lyssnat p? det. Att n?gon av Ove Engstr?ms melodier kommer att g? in i v?rt kulturarv ?r mycket troligt. Kanske fr?mst hans tons?ttning av Barfotabarn som h?r sjungs av dottern Beatrice. ?ver huvud taget ?r det h?r en platta av h?gsta kvalitet. M?sterligt, b?de s?ng och spel.”?? ?????????????????????????????????????????? Folkbladet Norrk?pingBest?ll H?R


S p e c i a l p r i s !? CD-skivan???

Jag l?rde mej g? p? h?nder


kan best?llas f?r endast 99 kr + 31 kr pack & porto


Best?ll hos MusiCant Records?? Blackebergs g?rdsv?g 9, 168 50 BROMMA?


Tel: 0707-36 09 37??? E-post: musicant@musicant.se

Snabbast – s?tt in 130 kr p? Plusgiro 81 18 44-0

?